تماس ها
تماس با مدیرکل
02188957214
 
کارشناسان نوسازی و تحول اداری
021-88998504
 
كارشناسان فناوري اطلاعات و ارتباطات
021-88957035
ivocomputer@ivo.ir
 
تماس با اداره آموزش و ترویج
تلفن مستقیم 02188962394
02188953400-3 داخلی 2712 و 2711
 آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 2 مهر 1397 07:53:38
بيشتر
اطلاعيه مهم
بيشتر
نرم افزار شناسایی اسب
پورتال
نظر سنجي
به نظر شما در قالب جديد پورتال هاي ادارات كل دامپزشكي استانها به كداميك از موارد زير بيشتر توجه شده است
   
گرافيك و زيبايي صفحه
دسترسي سريع به اطلاعات براي مخاطبان
هماهنگي بيشتر با پورتال سازمان دامپزشكي كشور
همه موارد


.