دکتر علیرضا رفیعی پور

رییس سازمان دامپزشکی کشور دکتر علیرضا رفیعی پور

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر علی صفر ماکنعلی

معاون بهداشتی و پیشگیری دکتر علی صفر ماکنعلی

تحصیلات : PHD اپیدمیولوژی دامپزشکی

شماره تماس : 02188957315

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر قاسم رضاییان زاده

معاون تشخیص و درمان دکتر قاسم رضاییان زاده

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188956923

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس محمدرضا مومنی

معاون توسعه و مدیریت منابع مهندس محمدرضا مومنی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 02188957370

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمدباقر مقدس

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد دکتر محمدباقر مقدس

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر بهمن عابدی کیاسری

مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل دکتر بهمن عابدی کیاسری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر ابراهیم توکلی

مدیر کل دفتر مرکزی حراست دکتر ابراهیم توکلی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

 دکترسید بهمن نقیبی

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکترسید بهمن نقیبی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188907202

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر علیرضا اکبرشاهی

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم دکتر علیرضا اکبرشاهی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188956142

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر امراله قاجاری

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر امراله قاجاری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0218806407

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکترسامد برومندفر

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکترسامد برومندفر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188962380

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر بهزاد منصوری

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی دکتر بهزاد منصوری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0218806407

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر اشکان زرگر

مدیر کل دفتر امور دارو و درمان دکتر اشکان زرگر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188955391

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمد حبیبی

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی دکتر محمد حبیبی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501-2

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر آرش آذرنوش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی دکتر آرش آذرنوش

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957215

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس علی اکبر رضایی نژاد

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی مهندس علی اکبر رضایی نژاد

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس محمد غلامی

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی مهندس محمد غلامی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 02188958905

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس بابک فرهنگی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری مهندس بابک فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02188953400-3

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر فاطمه زارعان

رییس اداره روابط عمومی دکتر فاطمه زارعان

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 02188962384

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید اصغر برایی نژاد

پدافند غیرعامل دکتر سید اصغر برایی نژاد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور