تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی 2318


نمابر

02188957252

 

مناقصات سال 1398

1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی (ریالی)

فایل فشرده پیوست حاوی آگهی و شرایط مناقصه دریافت نمایید2- مناقصه 2م98 نگهبانی

برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید3- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید


 4- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری


5- مناقصه خرید واکسن های دامی 4 م 98 (مهر ماه 98)

برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید


 


 

نظرسنجی