تماس با ما

0218806407


نمابر

0218806407

 

انتروتوكسمي

واكسن چهار ظرفيتي انتروتوكسمي
تركيبات واكسن :
اين واكسن حاوي كشت فرمله كلستريديوم پرفرينجنس تيپهاي B,C,D و كلستريديوم سپتيكوم بوده و مطابق استانداردهاي بين المللي تهيه مي شود .
شكل و نوع واكسن :
سوسپانسيون كشته، برنگ زرد مي باشد .
موارد مصرف :
واكسن انتروكسمي به منظور پيشگيري از بيماري اسهال عفوني بره هاي نوزاد، انتروكسمي گوسفندان جوان، پرخوري يا قلوه نرمي بره ها و گوسفندان بالغ وبراكسي گوسفندان جوان به كار مي رود .
دز و نحوه مصرف :
بسته به جثه و سن دام ، مقدار دز واكسن 3-2 ميلي ليتر مي باشد كه براي بار اول در دونوبت به فاصله 2 الي 3 هفته و از طريق زير جلدي در ناحيه خلفي كتف دام تزريق مي شود .
توصيه ها و احتياطات لازم :
-       واكسن از شبكه توزيع رسمي اخذ شود .
-       تزريق واكسن پس از انقضاء تاريخ مصرف ممنوع مي باشد .
-       واكسن طبق دستور دامپزشك و توسط تكنسين هاي دامپزشكي تزريق شود .
-       قبل از مايه كوبي از سلامت دام اطمينان حاصل شود .
-       قبل از مصرف بطري حاوي واكسن را به خوبي تكان دهيد .
-       بهنگام تزريق واكسن شرايط آسپتيك را كاملا رعايت نماييد .جهت ضد عفوني و تميز كردن سرنگ از مصرف الكل، فرمل و يا ساير مواد گندزا جدا خودداري فرماييد .
-       سرنگ و سوزن هاي تزريق غير استريل را اتوكلاو نموده و يا حداقل به مدت 20 دقيقه در آب بجوشانيد .
-       تمام محتواي شيشه را در روز واكسيناسيون مصرف كرده و از مصرف باقيمانده واكسن در روزهاي بعد خودداري شود .
-       بطري هاي خالي واكسن بايد بطور صحيح معدوم گردند .
-       ميش هاي آبستن قبل از دو هفته آخر زايمان مورد تزريق قرار مي گيرند تا پادتن به وسيله آغوز به بره منتقل شود .
-       تزريق در روزهاي خشك بدون باران انجام شده و در روزهاي باراني از تزريق واكسن خودداري شود .
-       در هنگام شيوع انتروتوكسمي در بره و گوسفند هاي بالغ، اجراي دستورات بهداشتي مانند نحوه تغيير مرتع و رژيم غذايي و جلوگيري از پرخوري دامها موجب كنترل و قطع بيماري مي گردد .
-       تجويز اين واكسن بهنگام تغيير جيره غذائي از خشك به تر يا برعكس و تغيير فصول، حداقل هرسال يك بار توصيه مي شود .
موارد منع مصرف :
-       در دامهاي آبستن طي دو هفته آخر آبستني توصيه نمي شود .
عوارض جانبي :
در صورتيكه واكسن در هنگام تزريق وارد محوطه صدري و ريه گردد توليد واكنشهاي آلرژيك و خطرناك مي كند . معمولاً در محل تزريق برجستگي كوچكي ظاهر مي شود كه طي يك تا دوهفته از بين مي رود .
شرايط نگهداري :
در دماي 8-4 درجه سانتي گراد و دور از نور حمل و نگهداري شود .در چنين شرايطي واكسن تا يك سال قابل مصرف مي باشد .
بسته بندي :
در بطري هاي 250 ميلي ليتري و در جعبه هاي 12 عددي عرضه مي گردد .
 
 
منابع مورد استفاده :
1.راهنماي واكسيناسيون دام وطيور ، تدوين وگرد آوري دكتر افشين حاجي زاده، موسسه تحقيقات واكسن وسرمسازي رازي ، ناشر كمال الملك ، چاپ اول ، 1386.
2. واكسن هاي مصرفي دامپزشكي ، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، تهيه وتنظيم از شركت جهاد رازي. سال 1378، تهران