چرا ثبت سفارش من به سامانه یکپارچه قرنطینه دامپزشکی نرسیده است؟
 واردات گوشت گوساله وگاوميش منجمد از چه كشورهايي مجاز مي باشد؟
  واردات پوست خام نمك سود شده از چه كشورهايي مجاز است؟
 كشور هاي مجاز جهت واردات سالامبور ، وت بلو و كراست را نام ببريد ؟
 آيا مي توان محموله هاي آبزيان را قبل از اعلام نتايج آزمايشگاهي، جابجا و يا مصرف نمود؟
 واردات گوشت گوسفند منجمد از چه كشورهايي مجاز مي باشد؟
 نحوه بررسي درخواست هاي متقاضيان واردات دام زنده چگونه است؟
 جزييات مدارك مورد نياز براي صدور مجوز را ذكر فرمائيد؟
  آيا صدور گواهي بهداشتي براي صادرات چرم فنيش شده (چرم تمام شده ) در شرح وظايف سازمان دامپزشكي قرار
 واردات سالامبور ، وت بلو وكراست از چه كشورهايي مجاز است؟
 واردات مرغ منجمد از چه كشورهايي مجاز مي باشد؟
 واردات شتر لاما وآلپاگا از چه كشورهايي مجاز است؟
 در حال حاضر واردات گوسفند زنده از چه كشورهايي مجاز است؟
 واردات گوشت بوفالو در حال حاضر از چه كشورهايي مجاز است؟
 واردات گوشت شتر از چه كشورهايي مجاز است؟
 واردات گوشت گاوي از چه كشورهايي مجاز است؟
 اگر كشور مبدا جزوكشورهاي فوق الذكر نباشد چه بايد كرد؟
 مجوز واردات را چه نهادي صادر مي كند؟
 چه شركت هايي مجاز به واردات گوشت قرمز ومرغ منجمد مي باشند؟
  در حال حاضر واردات روده از چه كشورهايي مجاز است؟
 ضوابط بهداشتي اعلام شده در گواهي بهداشتي محموله ماهي خوراكي بايد براساس چه الگويي باشد؟
  آيا واردات انواع آبزيان به كشور مجاز مي باشد؟
 چرا در قسمت وضعیت پرونده پیام "به جها مراجعه شود" نوشته شده است؟